Terma & Syarat

——

  • Harga tertera adalah harga tetap bagi semua perisa.
  • Harga tertera tidak termasuk caj penghantaran/pos.
  • Harga tertera adalah sah sehingga 31 Disember 2018.
  • Tempahan perlu dibuat sekurang-kurangnya seminggu sebelum tarikh majlis atau tarikh terima / ambil / penghantaran.
  • Boleh mula membuat tempahan dengan bayaran “lock date” dan kemudiannya perlu melengkapkan 50% deposit daripada nilai keseluruhan tempahan.
  • Bayaran akhir boleh dibuat semasa tempahan diambil, diposkan atau selamat diterima.
  • Bayaran urusniaga diterima melalui “online transfer” , “cash on delivery” atau “cash upon collection”.